Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. 11. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 8.00 hod. Ing. Mária Homokyová, téma dizertačnej práce: „Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch"

o 10.00 hod. Ing. Roman Novák, téma dizertačnej práce „Úloha samosprávnych orgánov pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov"

o 12.00 hod. Ing. Radoslav Dolný, téma dizertačnej práce „Možnosti zvyšovania motivácie pracovníkov prostredníctvom firemnej kultúry "

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.