Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.11.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom programe didaktika technických profesijných predmetov

o 10.30 hod. Ing. Jozef Mezei, téma dizertačnej práce: „E-learning odborných technických predmetov

o 12.00 hod. Mgr. René Klaučo, téma dizertačnej práce: „Efektívnosť vyučovania v technických odborných predmetoch

Miesto konania obhajob: MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 063, pavilón Z.