Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  23.09.2011 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe priemyselné manažérstvo

o 8.00 hod. Ing. Kristína Urbanovičová, téma dizertačnej práce: „Návrh komplexného modelu vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a stredných podnikoch"

o 9.30 hod.  Ing. Jana Božeková, téma dizertačnej práce „Návrh hodnotenia ekonomickej efektívnosti ergonomických programov v priemyselných podnikoch"

o 11.00 hod.  Ing. Ivana Varga Babeľová, téma dizertačnej práce „Návrh na uplatňovanie ergonomických programov na Slovensku v rámci programov zameraných na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci"

o 12.30 hod. Ing. Alexandra Mišáková, téma dizertačnej práce: „Návrh komplexného modelu vzdelávania a rozvoja manažérov v malých a stredných podnikoch"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 209 - 2. poschodie, pavilón Z.

 

o 8.00 hod. Ing. Jaroslav Šmíd, téma dizertačnej práce: „Strategický význam budovania klastrov pre rozvoj MSP na Slovensku"

o 9.30 hod. Ing. Michal Marton, téma dizertačnej práce: „Progresívne metódy a nástroje na zefektívnenie riadenia podnikových procesov vo výrobných organizáciách"

o 11.00 hod. Ing. Eva Seidlová, téma dizertačnej práce: „Aplikácia princípov manažmentu zmien ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti priemyselných podnikov"

o 12.30 hod. Ing. Branislav Pastucha, téma dizertačnej práce: „Zabezpečenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom vznikajúcich klastrov"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 -  zasadacia miestnosť dekana, pavilón Z.