Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 24. augusta 2017 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

o 9,00 hod.:

Doktorand: Ing. Lukáš Hrčka
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce: Získavanie znalostí pre podporu riadenia výrobných procesov
Školiteľ: prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T02 3.129.

 

o 10,30 hod.:

Doktorandka: Mgr. Zuzana Šutová
Študijný program: automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce: Analysis of oscillation patterns in nonlinear dynamical systems and their mathematical modelling
Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.
Miesto konania obhajoby: MTF STU so sídlom v Trnave, J. Bottu č. 25, Trnava, m. č. T02 3.129.