Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 8. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  v študijnom programe strojárske technológie a materiály

o 8.30 hod. Ing. Martin Ridzoň, téma dizertačnej práce: „Výskum technologických parametrov ovplyvňujúcich výrobu a vlastnosti oceľových rúr"

o 10.00 hod. Ing. Jana Lišková, téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu technologických parametrov na proces ťahania drôtu za studena"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202, pavilón T.


o 8.30 hod. Ing. Martin Bajčičák, téma dizertačnej práce: „Štúdium vplyvu parametrov odlievania metódou Tekcast na vlastnosti odliatkov zo Zn zliatin"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 131, pavilón T.