Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 1. februára 2022 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

o 8.30 hod.:

Doktorand: Ing. Peter Drobný

Študijný  program: progresívne materiály a materiálový dizajn

Študijný odbor: strojárstvo

Téma dizertačnej práce: Štúdium materiálových vlastností a adhézie povlakov pomocou akustickej emisie

 

Školiteľ: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.

Miesto konania obhajoby:  online formou –  meet.google.com/sug-nvri-yks

Autoreferát dizertačnej práce