Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 11. 2010 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 62-90-9 Podnikový manažment

o 8.00 hod. Ing. Martin Fidler, téma dizertačnej práce: „Návrh implementácie procesného manažmentu v softvérovej spoločnosti"

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Paulínska 16, Trnava, m. č. 105 - zasadacia miestnosť dekana.