Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 3. 2013 sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave v študijnom odbore bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

o 10.30 hod. Ing. Rainer Josef Jaspers, téma dizertačnej práce: „Proposal of an extinguishing system for the extinguishing of tyres, stored in single-storey warehouses“

Miesto konania obhajoby:  MTF STU Trnava, Botanická ul. č. 49, 917 24 Trnava, miestnosť č. 235.