Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. augusta 2014 o 8.30 hod. sa uskutoční obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

Doktorand: Ing. Emil Seliga

Študijný program: spracovanie a aplikácia nekovov

Téma dizertačnej práce: Degradačné chovanie vulkanizátov kaučukových zmesí sledované pomocou fyzikálnych metód

Školiteľ:  doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD.

Miesto konania obhajoby:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 213.

Zverejnené: 14.08.2014