Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18. novembra 2021 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU  so sídlom v Trnave.

 

Doktorandka: Ing. Jela Abasová

Študijný  program: automatizácia a informatizácia procesov

Študijný odbor: kybernetika

Téma dizertačnej práce: Big Data - knowledge discovery from heterogenous data storages - implementation of best practices

Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

  

Vedenie fakulty srdečne blahoželá