Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30. 4. 2013 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave výrobných technológií, pred komisiou v študijnom programe strojárske technológie a materiály.

Doktorandka : Ing. Mariana Balážová
Názov práce: Výskum technológie výroby rúr z gradientného polotovaru
Školiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

obhajoby