Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4. februára 2014 o 10.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorandka : Ing. Ivana Kleinedlerová
Študijný program : strojárske technológie a materiály
Téma dizertačnej práce : Prerážanie materiálu pri rezaní abrazívnym vodným lúčom
Školiteľ: prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

obr1

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 05.02.2014