Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. marca 2014 o 14.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktorandky Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorandka : Ing. Ivana Martonová

Študijný program : inžinierstvo kvality produkcie

Téma dizertačnej práce : Vypracovanie metodiky pre implementáciu komplexného manažérstva kvality a reinžinieringu podnikových procesov

Školiteľka: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 24.03.2014