Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23. septembra 2014 o 9.30 hod. sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce doktoranda Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Marián Šudý

Študijný program : integrovaná bezpečnosť

Téma dizertačnej práce : Štúdium urýchlenia ozonizácie vybraných organických polutantov

Školiteľ: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 29.09.2014