Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. 12. 2010 sa uskutočnila úspešná obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Bólla, doktoranda MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 39-76-9 Inžinierstvo kvality produkcie, vedenou jej predsedom prof. Ing. Alexandrom Janáčom, CSc.

Názov práce: Návrh zdokonalenia manažérstva výrobného procesu pri aplikácii procesného prístupu
Školiteľka: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá