Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19. 11. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorandka : Ing. Mária Homokyová

Názov práce: Návrh systému daňového manažmentu v malých a stredných priemyselných podnikoch
Školiteľ: doc. Ing. Pavol Molnár, CSc.

Doktorand : Ing. Roman Novák

Názov práce: Úloha samosprávnych orgánov pri podpore zvyšovania konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov
Školiteľ: prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

Doktorand : Ing. Radoslav Dolný

Názov práce: Možnosti zvyšovania motivácie pracovníkov prostredníctvom firemnej kultúry
Školiteľ: prof. Ing. Igor Liberko, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Fotogaléria