Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 2. júla 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Ing. Ľuboš Ondriga
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce : Návrh a implementácia metodiky zberu a spracovania dát pre ergonomický systém EAWS
Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

Doktorand : Ing. Lukáš Smolárik
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce : Antipumpážne riadenie turbokompresora
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.

Doktorandka : Ing. Júlia Kurnátová
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce : Optimalizácia cieľov výroby s využitím simulačnej optimalizácie
Školiteľ: doc. Ing. Pavel Važan, PhD.

Doktorand : Ing. Andrej Strašifták
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce : Automatizácia procesov v riadení inteligentného domu
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.

Doktorand : Ing. Milan Štrbo
Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov
Téma dizertačnej práce : Komplexná modelovo-orientovaná bezpečnostná analýza rizík v procese návrhu informačných systémov pre bezpečnostne-kritické procesy
Školiteľ: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 04.07.2014