Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15. 3. 2013 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandiek MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorandka : Ing. Otília Ondrušková
Názov práce: Voľba sústavy motivátorov pre zabezpečenie efektívnosti manažérstva ľudských zdrojov
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorandka : Ing. Viera Vančová
Názov práce: Návrh podpory inovačného procesu v priemyselných podnikoch prostredníctvom medzinárodnej spolupráce
Školiteľ:
doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá

obr1

obr2

obr3

obr4