Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 11. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality pred spoločnou odborovou komisiou vo vednom odbore 62-90-9 podnikový manažment

Doktorandka : Ing. Miroslava Sokolová
Názov práce: Návrh metodiky personálnej stratégie pre malé a stredné podniky v kontexte stratégie spoločensky zodpovedného podnikania v podmienkach podnikovej praxe SR a ČR
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Doktorandka : Ing. Alexandra Mikušová
Názov práce: Návrh metodiky tvorby štruktúry logistických reťazcov v priemyselných podnikoch
Školiteľ: doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

Doktorand : Ing. Peter Štiavnický
Názov práce: Návrh konceptu novej generácie modelovania organizačných systémov
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Doktorandka : Ing. Martina Kuperová
Názov práce: Návrh metodiky zavádzania logistických koncepcií v manažérstve výroby malých a stredných priemyselných podnikov
Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Fotogaléria