Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 11. 2010 sa na Ústave materiálov uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných  prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave  pred spoločnou odborovou komisiou  vo  vednom  odbore  39-03-9 Materiálové inžinierstvo a medzné stavy materiálov:

Doktorandka:  Ing. Janka Suchá
Názov práce: „Príprava a vlastnosti spájok vhodných pre elektroniku"
Školiteľ: prof. RNDr. Milan Ožvold, DrSc.

Doktorand: Ing. Peter Marek
Názov práce: „Vplyv plastickej deformácie na koróznu odolnosť austenitických nehrdzavejúcich ocelí"
Školiteľ: prof. Ing. Peter Grgač, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.