Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 8. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality, pred komisiou v študijnom programe priemyselné manažérstvo.

Doktorandka : Ing. Jana Lovíšková
Názov práce: Návrh využitia metód finančno-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva podnikových financií
Školiteľ: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

Doktorand : Ing. Marek Kubovič
Názov práce: Návrh metodiky využitia nástrojov riadenia rizika v kontexte riadenia kríz v priemyselných podnikoch
Školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.