Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9. júna 2014 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

Doktorand : Mgr. Vladimír Liška

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Riadenie frekvenčného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou

Školiteľ: doc. Mgr. Róbert Vrábeľ, PhD.

 

Doktorandka : Mgr. Michaela Horalová Kalinová

Študijný program : automatizácia a informatizácia procesov

Téma dizertačnej práce : Analýza štruktúry zložitých procesov s použitím metód hĺbkovej analýzy údajov

Školiteľ: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc.

 

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.

Zverejnené: 11.06.2014