Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. 8. 2010 sa uskutočnili úspešné obhajoby dizertačných prác doktorandov MTF STU so sídlom v Trnave, na Ústave bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva, pred komisiou v študijnom programe integrovaná bezpečnosť.

Doktorand : Ing. Miroslav Novotný
Názov práce: Vplyv vonkajších podmienok na odhorievanie kvapalín
Školiteľ: doc. Ing.  Ivana Tureková, PhD.

Doktorand : Ing. Tomáš Chrebet
Názov práce: Vplyv vonkajších podmienok na zápalnosť dreva a materiálov na báze dreva
Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Doktorandka : Ing. Michaela Svitoková
Názov práce: Minimalizácia rádioaktívnych odpadov z jadrových elektrární
Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.

Vedenie fakulty srdečne blahoželá.