Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamujem:

 

  • dňa 10.2.2021 o 10:00 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) uskutoční obhajoba habilitačnej práce Mgr. Ondreja Bošáka, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Skúmanie a optimalizácia spracovania kaučukových zmesí sledovaním reologických a elektrických parametrov

 

  • dňa 11.2.2021 o 13:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční  habilitačná prednáška Mgr. Ondreja Bošáka, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Implementácia sledovania elektrických parametrov v diagnostike vulkanizácie kaučukových zmesí

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce): meet.google.com/vfr-vqnn-ykm
Link pre verejnosť (habilitačná prednáška): meet.google.com/zok-wqrh-oao

 

  • dňa 11.2.2021 o 10:00 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) uskutoční obhajoba habilitačnej práce Ing. Gabriela Gašpara, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave. Názov habilitačnej práce: „Návrh senzorických systémov s využitím princípov priemyselného IoT

 

  • dňa 11.2.2021 o 14:15 hod. sa online formou prostredníctvom aplikácie Meet z platformy Google (G-Suite) na zasadnutí VR MTF STU uskutoční  habilitačná prednáška Ing. Gabriela Gašpara, PhD., zamestnanca MTF STU v Trnave.  Téma habilitačnej prednášky: „Ochranné a istiace prvky elektrických inštalácií v priemyselnom prostredí“

 

Link pre verejnosť (obhajoba habilitačnej práce): meet.google.com/wkm-hjpt-tvb
Link pre verejnosť (habilitačná prednáška):  meet.google.com/zok-wqrh-oao

 

 

 

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. v.r.
predseda Vedeckej rady MTF STU