Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, k 1. júnu 2021 uvoľnil z funkcie riaditeľky Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Ing. Andreu Chlpekovú, PhD., ktorej poďakoval za svedomitú prácu a súčasne poveril vedením ústavu Ing. Petra Szabó, PhD.

Obom menovaným želáme v ich ďalšej práci veľa úspechov.

 

 

Ing. Jaroslava Ďurišová, PhD.
      vedúca oddelenia