Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Pri príležitosti Akademickej slávnosti Univerzity Miškolc, konanej dňa 29.06.2012, odovzdal dekan fakulty profesor Moravčík z poverenia rektora STU profesora Redhammera, vysoké univerzitné ocenenie "Plaketa STU" rektorovi Univerzity Miškolc, profesorovi Gyulovi Patkóovi.

Vysoké ocenenie našej univerzity obdržal rektor Patkó za udržiavanie a zveľaďovanie tradícií zviazaných s prvou modernou inštitúciou vysokého technického vzdelávania na svete - Banskou akadémiou v Banskej Štiavnici.

Dekan fakulty obdržal pri tejto príležitosti dekrét "Čestného člena akademickej obce Univerzity Miškolc".

dekret

stretnutie

stretnutie_obr2