Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 2.5.2007 – 3.5.2007 navštívili Slovenskú technickú univerzitu a jej Materiálovotechnologickú fakultu STU zástupci Kórejskej republiky- rektor Pohang University of Technology (POSTECH) prof. Chan-Mo Park a  prof. Bruno De Cooman  z inštitútu Graduate Institute of Ferrous Technology (GIFT). Na pôde fakulty bol dňa 3.5.2007 za účasti honorárneho konzula Kórejskej republiky Mariána Mojžiša a vedenia fakulty podpísaná zmluva o vzájomnej spolupráci a kooperácii, na báze ktorej sa budú rozvíjať vzťahy v oblastiach vedy, výskumu a pedagogiky medzi oboma vzdelávacími inštitúciami. Počas návštevy prebehlo stretnutie predstaviteľov MTF STU a POSTECHU s veľvyslancom Kórejskej republiky na Slovensku p. Young Kyu Parkom, ako aj stretnutie s akademickou obcou MTF STU.