Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Poradenské centrum poskytuje základnú poradenskú činnosť a základnú psychologickú starostlivosť pre študentov, aj zamestnancov fakulty.

V živote každého môže prísť k situácii, kedy je na nás toho priveľa – zvládnuť prácu, štúdium, rodinu, osobný život je náročné a v aktuálnej situácii rýchlych zmien a neistoty,  pociťujeme napätie vo väčšej miere ako zvyčajne.

A práve v týchto situáciách nám môže pomôcť konzultácia s niekým, kto nás nesúdi, kto nám pomôže nájsť správny smer z ťažkostí a problémov, ktoré nás ťažia. Niekomu stačí telefonická konzultácia, niekomu rozhovor online a niekto je rád, ak sa môže vyrozprávať osobne.

Univerzita má k dispozícii poradenské centrum – spôsob a termín konzultácie je možnosť si dohodnúť telefonicky, resp. mailom. Kontakt a viac informácií nájdete kliknutím na tento odkaz

Na osobné stretnutie má fakulta vytvorenú miestnosť,  je umiestnená v prechodnej chodbe zo starej budovy internátu k vrátnici novej budovy internátu.

Fakulta má k dispozícii aj koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami – kontakt a viac informácií nájdete kliknutím na tento odkaz