Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zabezpečenie právnych poradenských služieb predstavuje balík starostlivosti na odstránenie možných rizík pri kreovaní spolupráce fakulty a hospodárskej/podnikateľskej praxe v  eliminácii čo najviac determinantov, ktoré toto prostredie predstavuje. Z doterajších zistení je možné usúdiť, že k najčastejším chybám prichádza  z dôvodu  neznalosti legislatívy v praxi a neznalosti práv zamestnávateľa a zamestnanca, ochrane duševného vlastníctva, problematike pri nástupe do hospodárskej praxe v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, uzatváraní partnerských zmlúv a zmlúv o spolupráci a pod.

Projekt Vedomostná fakulta pre hospodársku prax zabezpečil voľbu právneho zástupcu z registrovaných právnikov v advokátskej komore so skúsenosťami z hospodárskej praxe a podnikového práva.

Právne služby zdarma môžu využívať doktorandi a výskumníci MTF STU, ako cieľová skupina projektu.

Termín: 1.5.2014 – 30.9.2015  

Advokát: PhDr. JUDr. Jaroslava Balážiová

Kontakt: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD., OPOM MTF STU (č.dv.27; prípadne študovňa duševného vlastníctva Akademickej knižnice MTF STU), Bottova 25, 917 24 Trnava

Táto aktivita je výstupom projektu Vedomostná fakulta pre hospodársku prax, ITMS 26110230113. Projekt je realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie, financovaný z európskeho sociálneho fondu.  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

obr1

logo2 logo_agentura

Zverejnené: 06.05.2014