Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 20.5.2019 až 7.6.2019 sa uskutočnila na UIAM odborná prax študentov zo Strednej priemyselnej školy na Komenského 1 v Trnave a Strednej priemyselnej školy dopravnej na Študentskej 23 v Trnave.  Ako v minulých rokoch aj v tomto roku sa študenti zoznámili a prakticky si vyskúšali prácu v rôznych laboratóriách na UIAM. S vyučujúcimi a doktorandmi UIAM riešili programovanie PLC, zoznámili sa s návrhom databáz a ich využitím pri tvorbe webových stránok, vyskúšali si učenie neurónových sietí ako aj simuláciu chodu čerpacej stanice a získali ďalšie poznatky, ktoré im pomôžu v ďalšom štúdiu. Svoju prax zakončili prednáškou a exkurziou na UVPT.

Táto aktivita bola uskutočnená aj vďaka podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci výzvy na poskytnutie dotácie na rozvojový projekt  č. 002STU-2-1/2018 pod názvom “STU ako líder Digitálnej koalície“

Fotogaléria

autor textu: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD. 

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.