Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14.5.2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška prof. Dr. Dr. h. c. Petra Joehnka z Forschungszentrum - Drážďany. Prednáška bola určená študentom odboru Priemyselné inžinierstvo s cieľom priblížiť im konkrétne problémy z oblasti strategického a operatívneho manažmentu podniku. Študenti mali možnosť získať cenné informácie a zároveň si odskúšať na práci v týme riešenie konkrétneho problému s využitím prístupu Balanced Scorecard.