Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 10. 11. 2010 sa na Ústave priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality uskutočnila prednáška Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. na tému „Logistics System in Economy".

Spolu s Ing. Krzysztofa Witkowskim, PhD.  študenti mali možnosť zoznámiť sa s Ing. Sebastianom Saniukom, PhD. z Univerzity v Zelenej Hore, Poľsko, ktorý im predstavil problematiku „Theory of Constrains in Production Logistics". Študenti mali možnosť vyskúšať si na konkrétnom prípade nasimulovať obmedzenia, vznikajúce vo výrobnom procese a sledovať ich dopady na priebeh a výstupy výroby.

Zároveň boli ponúknuté podnetné námety na ďalšiu kvalitnú spoluprácu, predstavili svoju Alma Mater  „Univerzitu Zelená Hora„ a poskytli možnosť na ďalšiu spoluprácu, ako výmenu pedagogických zamestnancov a študentov na báze programu Erasmus až do roku 2013.

Fotogaléria

Viac informácií o meste Zelená Hora

Viac informácií o Univerzite Zelená Hora