Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 23.5.2012 až 25.5. 2012 sa uskutočnila na MTF STU séria prednášok prof. Stanislava Karapetroviča, PhD, PEng. z Univerzity v Alberte (Kanada) venované témam kvality a evaluácie vysokoškolských učiteľov a výučby v Kanade. Uskutočnili sa 3 prednášky pre pedagógov, výskumníkov i študentov fakulty. Okrem prednášok prof Karapetrovič realizoval aj individuálne konzultácie pre záujemcov z radov učiteľov a študentov MTF STU.

Fotogaléria