Prejsť na obsah
Dianie na MTF

MTF STU prijala delegáciu z Gomeľskej  štátnej  univerzity Franciska Skoriny – rektora prof. Ing. Alexandra  Rogačeva, DrSc., ktorý je zároveň člen korešpondent Národnej akadémie vied Bieloruska a prorektora pre pedagogiku doc. Ing. Sergeja Chachomova, CSc. Gomeľská štátna univerzita je jednou z najvýznamnejších bieloruských univerzít, ktorá má dlhodobú a úspešnú spoluprácu so zahraničnými partnermi, ako napríklad s akademickými inštitúciami v Číne, Nemecku, Francúzsku, Švédsku, Japonsku atď. Na univerzite momentálne študuje 270 zahraničných študentov  z Číny, Sýrie, Libanonu, Maroka, Egyptu, Jemenu atď.    

Na MTF STU bola delegácia prijatá dekanom fakulty prof. Moravčíkom, prodekanom  Grgačom  a prof. Čausom.  Súčasťou programu zahraničných hostí boli rokovania s prorektorom STU doc. Horňákom a podpis zmluvy o vzájomnej spolupráci, prehliadka  laboratórií Ústavu výrobných technológií a Ústavu materiálov,  exkurzia  do centier excelentnosti MTF STU a v neposlednom rade rokovania o ďalšej spolupráci v oblasti výskumných projektov i v oblasti mobilít  študentov.

Viac informácie na http://gsu.by/ (v ruskom jazyku), alebo na http://www.gsu.by/en/ (v anglickom jazyku)

obr1

Zľava: prof. Rogačev, pror. Horňák

obr2

prof. Rogačev

obr3

Zľava: prof. Rogačev, pror. Horňák, doc. Chachomov

obr4

Dohoda o spolupráci (Memorandum of understanding)

obr5

Zľava: doc. Chachomov, prof. Čaus, prof. Rogačev