Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 28.02.2012 sa uskutočnila prezentácia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave pre mimoriadne číslo časopisu Produktivita a inovácie, ktoré vydáva Slovenské centrum produktivity v Žiline.

Cieľom prezentácie bolo predstaviť pôsobnosť MTF STU, jej vedecko-výskumné zameranie, priority rozvoja a aktivity, ktoré fakulta vyvíja vo vzťahu k hospodárskej praxi.

Šéfredaktorku časopisu p. Zuzanu Kuglerovú privítala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD., ktorá predstavila víziu a poslanie fakulty.

Základné informácie o výskumnej charakteristike, vybavení laboratórií a zariadení ústavov poskytla PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. na základe podkladov z ústavov. Predstavila web stránku fakulty a upozornila na najdôležitejšie informácie z histórie vývoja fakulty,  inovácií na fakulte, rozvoji a čerpaní štrukturálnych fondov.

V druhej časti sa viedol rozhovor s prorektorom STU doc. Ing. Františkom Horňákom, PhD. o zmenách, inováciách  a podnikovej kultúre na Slovensku.

Záver prezentácie bol venovaný zverejneným výsledkom hodnotenia fakulty a základným pilierom budovania Campusu Bottova.

Záznam z prezentácie vám prinášame v krátkom zostrihu a fotogalérii.

umat uvte uvsm uiam upmk ubei

Fotogaléria

Videozáznam