Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Obecné zastupiteľstvo obce Čierny Balog udelilo čestné občianstvo prof. Ing. Milanovi Turňovi, CSc., IWE., rodákovi z Čierneho Balogu. Na slávnostnom akte odovzdávania dekrétu o čestnom občianstve a zápisu do obecnej kroniky dňa 18. 11. 2010 sa spolu s prof. Turňom zúčastnili prodekani MTF STU prof. Jozef Peterka a prof. Peter Grgač, ako aj Ing. Milan Petráš, CSc. Vedenie fakulty profesorovi Turňovi blahoželá k udeleniu uvedeného ocenenia.