Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V uplynulých 3 mesiacoch boli v učebniach a prednáškových miestnostiach vykonané úpravy a rekonštrukčné práce v nasledovnom rozsahu

Miestnosť č. 084 - aula profesora Čabelku 

výmena koberca, výmena premietacieho plátna, dokúpenia stojanu na vlajky, zakúpenie vlajok

Miestnosť č. 086 - malá aula

zakúpené vertikálne žalúzie, oprava dverí, zakúpenie stojanu na vlajky, úprava dreveného obloženia stien

Miestnosť č. Z 160

doplnenie stoličiek, odstránenie TV prijímačov, oprava parapetných dosiek, zakúpené vertikálne žalúzie, dokúpená biela tabuľa, natreté okná, opravené maľovky na stenách , oprava praskliny na stene

Miestnosť č. Z 157

opravené maľovky na stenách , úprava rečníckeho pultu

Miestnosť č. Z 127

doplnené stoličky

Miestnosť č. Z 126

oprava žalúzií, oprava steny

Miestnosť č. Z 329

upravená priľahlá chodba, doložené stoličky, opravená maľovka na stenách

Miestnosť č. Z 215

oprava maľovky na stenách, upravenie priľahlej chodby, výmena dverí...

Okrem uvedených prác budú miestnosti doplnené logom fakulty a budú urobené ešte ďalšie prípadne nutné opravy, úpravy a údržba.

Zároveň boli zrekonštruované a prestavané priestory jedálne a bufetu na pavilóne Z. Zároveň boli zakúpené nové technológie na ohrev a výdaj stravy a predaj tovaru v bufete.  Jedáleň resp. výdajňa stravy sa uvedie do prevádzky 2. 9. 2010.

Fotodokumentácia miestností po úprave