Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 11.11. 2015 sa uskutočnilo rokovanie v priestoroch Materiálovotechnologickej fakulty so sídlom v Trnave s partnermi z Univerzity v Miškolci, v zastúpení Prof. Dr. János Kundrák a Dr. Gyula Varga za účasti prodekanky pre zahraničné projekty, doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej,  PhD. a doc. Ing. Petra Košťála, PhD. so zámerom vstúpenia do akademickej a vedeckej spolupráce za účelom vytvárania a implementácie projektov Horizontu 2020.

V rámci plánovanej vzájomnej spolupráce sa na rokovaní prediskutovali možnosti spoločného návrhu projektu zaoberajúceho sa jednou z konkrétnych výziev zverejnených v rámcovom programe Horizont 2020.

Na záver sa obe strany dohodli na príprave podkladov k podpísaniu zmluvy o spolupráci.

rokovanie

 

Zverejnené: 18.11.2015