Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 15. 4. 2013 sa na pôde MTF STU, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a matematiky, uskutočnilo rokovanie zástupcov fakulty s prof. E. BABULAKOM, D. Sc., Ph.D., FRSA, FBCS. Prof. Babulak zodpovedá na College of Information and Communication Engineering SUNG KYUN KWAN UNIVERSITY (SKKU), Suwon, Korea za oblasť zahraničných vzťahov. Za MTF sa stretnutia zúčastnili poverený prodekan doc. Ing. Schreiber, CSc., riaditeľ UIAM doc. Ing. Tanuška, PhD., doc. Vrábeľ a doc. Božek.

Zástupcovia oboch inštitúcií v úvode stretnutia prezentovali svoje univerzity a fakulty. Ťažiskovou témou rokovania boli možnosti spolupráce SKKU a MTF STU v oblasti výmeny študentov a prednášajúcich a takisto možnosti spolupráce vo vedeckovýskumných projektoch. Obe strany sa dohodli na spoločnej participácii v projekte EUREKA v rámci spolupráce EU - Kórea v oblasti informačných a komunikačných technológií s možnosťou rozšírenia na ďalšie oblasti.

obr1

Zľava: doc. Schreiber, doc. Vrábeľ, prof. Babulak

obr2

Zľava: doc. Schreiber, prof. Babulak, doc. Tanuška, doc. Božek