Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 26. novembra 2012 sa na Materiálovotechnologickej fakulte STU so sídlom v Trnave uskutočnila tretia prednáška zo série „Rozhovory s praxou“. Prednášajúcim bol doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., vedúci inštitútu celoživotného vzdelávania STU a absolvent Strojníckej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej (dnes Technickej univerzity) v Bratislave, odbor Dopravné stroje a zariadenia, špecializácia Motorové vozidlá.

Prednáška pozostávala z niekoľkých zaujímavých častí. Doc. Lešinský predstavil niekoľko zaujímavých prognóz a priblížil svet v roku 2020. Informácie sa dotýkali samotného priemyslu, najmä automobilového priemyslu. Zaujímavosťou bola aj prognóza postavenia Slovenskej republiky v roku 2020, ako aj hrozby z ekonomicky sa rýchlo rozvíjajúcich krajín, najmä BRICS (Brazília, Rusko, India, Čína, Juhoafrická republika), ktoré rýchlo napredujú najmä v automobilovom priemysle. Predstavil nám novo-vyvýjajúci sa druh motora, ktorý pri veľmi nízkych teplotách dosahuje veľmi vysoký výkon. V súčasnosti tento patent je predávaný americkej armáde. Poslednou časťou prednášky bola diskusia, kde sa poslucháči mali možnosť opýtať na to, čo ich najviac zaujalo.

Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality bude v nasledujúcich mesiacoch naďalej pokračovať v cykle prednášok „Rozhovory s praxou“ na ďalšie zaujímavé témy.

Vypracovali: Jaroslav Holeček, Veronika Videnová, Martina Jakábová

Fotogaléria