Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 12.4. sa konali  prednášky a semináre  hostí z Poľska, konkrétne Ing. Krzysztofa Witkowskeho, PhD. a Ing. Sebastiana Saniuka, PhD. z Univerzity v Zelenej Gore.

Doctor Witkowski, prezentoval študentom možnosť zapojiť sa do mobilitného programu Erazmus a rozvíjať tak spoluprácu medzi našimi univerzitami. Zároveň predstavil študentom  3.ročníka, bakalárskeho štúdia oblasť  „Distribučnej logistiky“ ako aj „Kvality služieb logistiky“, prezentovanej v prípadovej štúdii .

Doctor Saniuk, v rámci témy „Quality Aspect in Modeling of Product Manufaturing“ zameral svoju pozornosť na modelovanie výrobných procesov. Prostredníctvom Teórie obmedzení a za pomoci simulátora, demonštroval študentom správanie sa výrobných zariadení vo výrobnom procese.

Fotogaléria