Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27. 10. 2010 sa uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov prijatých do 1. ročníka na detašovanom pracovisku v Komárne. Za MTF STU sa akademickej slávnosti zúčastnili - prodekani doc. RNDr. Mária Mišútová, PhD., prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, vedúci detašovaného pracoviska Komárno Ing. Peter Szabó, PhD. a ďalší pracovníci detašovaného pracoviska. Medzi pozvanými hosťami bol primátor mesta MUDr. Tibor Baštrnák, ktorý mal k novoprijatým študentom slávnostný príhovor.

Vedenie fakulty praje imatrikulovaným študentom veľa úspechov v štúdiu.

Fotogaléria