Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 25. 10. 2010 sa uskutočnil akademický obrad imatrikulácia - slávnostný zápis a prijatie nových študentov zapísaných do prvého roku štúdia na MTF STU v Trnave. Za účasti akademických funkcionárov – prodekanov doc. RNDr. Márie Mišútovej, PhD., doc. Ing. Heleny Vidovej, PhD. a doc. Ing. Františka Horňáka, PhD. študenti prevzali imatrikulačné listy a zložili "Imatrikulačný sľub študenta" na insígniu MTF - žezlo fakulty.

Vedenie fakulty všetkých študentom želá veľa študijných i osobných úspechov.

Fotogaléria