Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Včera, 6.12.2011, sa konal Slávnostný večer MTF STU pri príležitosti osláv 25. výročia založenia fakulty. V úvode sa prítomným prihovoril dekan prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, ktorý ocenil zamestnancov fakulty za 25-ročné pôsobenie na MTF STU. Potom nasledovalo divadelné predstavenie Vrátila sa raz v noci. Slávnostný večer bol ukončený recepciou v Zrkadlovej sieni. Podujatie moderovala prodekanka pre vnútorné vzťahy doc. Ing. Helena Vidová, PhD.

Fotogaléria

Video