Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 3. – 11.12. 2019 zorganizovalo Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu pre študentov a zamestnancov MTF už tradičné športové súťaže vo futbale, plávaní, volejbale a stolnom tenise. V predvianočnom období išlo najmä o odreagovanie sa od koncoročného stresu a zašportovanie si v dobrej nálade a v duchu fair play. Volejbalového turnaja sa aktívne zúčastnil aj dekan MTF prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. Všetkým účastníkom blahoželáme k ich pekným športovým výsledkom.  

Prinášame súhrnné výsledky:

FUTBAL

1.miesto REDBULL VAĎOVCE  

2.miesto ALFA

3.miesto FELLAS

 

PLÁVANIE

1.miesto Antónia Krippnerová

1.miesto David Polakovič

2.miesto Gabriel Katona

3.miesto Daniel Štefánik

4.miesto Rafael Slezák

 

VOLEJBAL

1.miesto ŠTUDENTI 1  

2.miesto ZAMESTNANCI

3.miesto ŠTUDENTI 2  

 

STOLNÝ TENIS

1.miesto Milan Mišík

2.miesto Daniel Štefánik

3.miesto Gabriel Katona

4.miesto Gergely Dudás

 

Fotogaléria
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.