Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 9.9.2017 sa uskutočnilo prvé stretnutie absolventov MTF STU, ktoré organizovalo občianske združenie absolventov a priateľov MTF STU – Banka kvality – ALUMNI MTF STU.

Všetkých účastníkov (97 zaregistrovaných) privítal na pôde fakulty dekan prof. Dr. Ing. Jozef Peterka. Podujatie moderoval  a prezentáciu pripravil prodekan prof. Ing. Milan Marônek, CSc. – výkonný predseda združenia absolventov.

Účastníci si mali možnosť prezrieť priestory a vybavenie vybraných pracovísk, pozrieť si celý areál Campusu Bottová. Veľmi nás teší nielen to, že k tomuto stretnutiu prišlo, ale najmä radosť a úprimné blahoželanie našich bývalých absolventov k viditeľným úspechom a zmenám, ktoré zaregistrovali. Stretnutie malo neformálny, priateľský charakter, plný diskusií a potešenia  z návratu na svoju alma mater.

 

Prinášame vám fotogalériu zo stretnutia.

Toto stretnutie je výsledkom realizácie projektu Poznatkovo riadený systém nástrojov sledovania uplatnenia absolventov v praxi v procese integrácie do EÚ, ITMS kód projektu: 26110230024. Tento projekt bol realizovaný na základe podpory operačného programu Vzdelávanie financovaného z Európskeho sociálneho fondu.

 

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.