Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská technická univerzita v Bratislave v zastúpení Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave pokračuje v aktívnej účasti na riešení medzinárodného projektu financovaného grantom Európskej únie v rámci schémy ERASMUS+ KA2. Doba trvania projektu je od 01.09.2019 do 31.12.2021. Zodpovedným riešiteľským pracoviskom je Ústav výrobných technológií, kde sa pripravoval celý návrh projektu za MTF STU pod vedením hlavného riešiteľa projektu, doc. Ing. Petra Košťála, PhD.

V dňoch 04.03. až 06.03.2020 sa uskutočnil  Project Meeting v Rumunsku, meste Timisoara. Riešiteľský kolektív MTF STU sa zúčastnil v nasledovnom zložení: doc. Ing. Peter Košťál, PhD. a Ing. Vanessa Prajová, PhD. (zástupkyňa hlavného riešiteľa).  Projektové konzorcium tvoria partneri z Rumunska, Srbska a zo Slovenska.

V rámci Project Meetingu boli dôkladne diskutované jednotlivé pracovné balíky s časovým harmonogramom, projektový manažment a finančný manažment. MTF STU v Trnave je lídrom pracovného balíka IO5 s názvom Collection of didactic videos aiming to improve mechatronics skills, ktorý bol nami prezentovaný na tomto stretnutí.

V súčasnom kontexte trhu práce je potrebná nová skupina technických zručností a schopností  pre kvalifikované pracovné miesta špecifické pre odvetvie 4.0. Nastupujúce výrobné systémy budú založené na mechatronických moduloch, decentralizovanej inteligencii a autonómnom fungovaní. Odvetvie 4.0 je trendom, ktorý spôsobí revolúciu v kritériách zamestnania vo výrobných spoločnostiach. V takýchto spoločnostiach, budú zamestnanci plynulo nahradení strojmi, čo bude znamenať, že práca bude viac a viac automatizovaná. Tieto zmeny si budú vyžadovať zamestnancov, ktorí sú 4.0 odborníkmi a majú interdisciplinárne zručnosti, majú zjednotené mechatronické kvalifikácie s IT znalosťami a vysokú úroveň sociálnej kompetencie.

 

Konkrétnymi cieľmi projektu sú:

  1. Zmapovanie najnovších bežných a špecifických mechatronických zručností potrebných pre priemysel 4.0 v EÚ.
  2. Zvyšovať šance študentov na zamestnanie a príslušné vedomosti a kompetencie, ktoré vyžaduje Industry 4.0, vytvorením nového /vytvorenie kurzu Mechatronics 4.0/.
  3. Zlepšenie vzdelávacích skúseností pre profesorov a študentov budovaním špecifického priemyslu 4.0 online e-learningová platforma, ktorá bude podporovať VR a bude obsahovať najmodernejšie študijné materiály.
  4. Vytváranie medzi sektorových synergií prostredníctvom spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a predstavitelia súkromného sektora s cieľom odstrániť rozdiely medzi dopytom a ponukou kvalifikovaných pracovníkov.

 

Link na projekt: https://www.project-mind.eu/index.php

 

Zodpovedný: Ing. Vanessa Prajová, PhD.