Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dnes sa pôda Materiálovotechnologickej fakulty stala miestom stretnutia zástupcov Portugalskej ambasády, reprezentantov firiem z Plastikárskeho priemyslu Portugalska a Slovenska, ako aj zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Automobilového klastra Západné Slovensko a predstaviteľov našej fakulty reprezentovanej Prof. Ing. Petrom Šugárom, CSc., doc. Ing. Antonínom Náplavom, CSc. Na pôde fakulty návštevu privítala prodekanka doc. Ing. Helena Vidová, PhD. Zmieňovaní portugalskí partneri na stretnutí prezentovali svoje aktivity a ponúkli všetkým zúčastneným priestor na ďalšiu spoluprácu.

Fotogaléria