Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 5.-8.10. 2020 sa uskutočnila na Žilinskej univerzite Letná univerziáda Slovenskej republiky. Toto najvýznamnejšie akademické športové podujatie sa organizuje raz za 4 roky. V roku 2016 bola organizátorom STU. Materiálovotechnologickú fakultu STU reprezentovali nasledujúci študenti:
Libor Kubíček získal v lukostreľbe v disciplíne Kladkový luk striebornú medailu!
Tomáš Cáder obsadil v lukostreľbe v disciplíne Olympijský luk 6. miesto

David Labo obsadil v atletike v behu na 200 metrov 7. miesto
Bc. Renáta Pavúčková obsadila v atletike v behu na 100 metrov 11. miesto

Balhoželáme k výbornej reprezentácii MTF!

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.