Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 6. mája 2019  študenti MTF so sídlom v Trnave úspešne prezentovali svoje práce na 60. ročníku  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Technickej univerzite vo Zvolene.

V medzinárodnej konkurencii najlepších študentov získali:

1. miesto v sekcii protipožiarnej ochrany a bezpečnosti Peter Godovčin s prácou ŠVOČ: Štúdium sorpčných vlastností materiálov pri zachytávaní prevádzkových kvapalín. (školiteľka Ing. Hana Kobetičová, PhD.) ;

2. miesto v sekcii marketingu, obchodu a inovačného manažmentu študenti Samuel Janík a Bc. Martin Šabo s prácou ŠVOČ: Zefektívnenie propagácie s cieľom zvýšenia záujmu o štúdium na MTF STU. (školiteľ Ing. Peter Szabó, PhD.).

S prezentáciou ŠVOČ v anglickom jazyku získala 1. miesto v sekcii cudzích jazykov Karolína Froncová s témou Proposal of system measures for improvement of reverse logistics in industrial enterprise.

Ďakujeme za reprezentáciu MTF STU v Trnave  a  srdečne blahoželáme!

Autor fotografií a textu: Helena Fidlerová

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.